Update: Toelatingsexamen

Posted on Posted in Toelatingsexamen, Update

Op de website staat nu de nieuwe informatie die nu beschikbaar is voor het toelatingsexamen van 2018. De deadline om je in te schrijven voor het toelatingsexamen arts op 3 juli en het toelatingsexamen tandarts op 4 juli is omtrent

De belangrijkste zaken zijn hieronder samengevat:
– Er is slechts één examenmoment, er is dus geen tweede herkansingsmogelijkheid zoals in voorgaande jaren
– Waar er vroeger geen grens stond op het maximaal aantal deelnemers staat deze dit jaar op 1102 voor de studie Geneeskunde. Dit betekent dus dat enkel de beste 1102 deelnemers hun studies Geneeskunde mogen aanvangen.
– De toelatingscommissie heeft bekend gemaakt dat de moeilijkheidsgraad van het examen lager zal komen te liggen dan voorgaande edities
– Ondanks eerdere geruchten, blijft Wiskunde (samen met Biologie, Fysica en Chemie) deel van Kennis en Inzicht in Wetenschappen
– Het middagdeel zal nu Generieke Competenties heten. Deze bestaan uit
-CLEAR (Conflicthantering, Luistervaardigheid, Empathie, Aandacht, Reflectie en Respect): communicatievaardigheden
-VAARDIG (Verbinden, AnAlyseren, ReDeneren, InteGreren): een stilleestekst
– Waar het vroeger vereist was dat men minstens een 10/20 moest halen voor beide delen, met een totaal van 22/40 is dit nu veranderd naar minstens 60/120 voor KIW en minstens 60/120 voor Generieke Competenties.

Voor alle officiële informatie verwijzen wij naar de website van Onderwijs Vlaanderen terecht. Voor meer informatie en tips over voorbereiding en het maken van het toelatingsexamen kun je hier alles vinden wat je nodig hebt!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *