Studie Geneeskunde

Studie geneeskunde: de opleiding

De geneeskunde opleiding in België is in vergelijking met bijvoorbeeld die van de Nederlandse noorderburen een stuk theoretischer ingesteld.  Er zal minder nadruk liggen op de praktische kanten en communicatieve vaardigheden, en veel meer op de parate kennis. Er zijn relatief veel hoorcolleges in vergelijking met werkcolleges. Dit begint echter de laatste jaren wel wat te veranderen, waardoor er binnen de opleiding al steeds vroeger gepoogd wordt de studenten met de praktijk in contact te brengen. Ook is de opleiding nu verkort van 7 jaar naar 6 jaar, conform met de rest van de opleidingen binnen de Europese Unie. Deze bestaat uit een bachelor en een masterfase. Veel van de basistheorie van de wetenschappen (natuurkunde, chemie, biologie) is hierdoor weg komen te vallen.

Ook het aantal uren dat je zal moeten besteden aan de geneeskunde opleiding in België ligt hoger dan in de buurlanden. De meeste faculteiten hebben de studie ingedeeld in semesters, waardoor er halfjaarlijks examens zijn. Deze examens vinden meestal plaats in januari en juni. Je zult hiervoor grote hoeveelheden informatie moeten kunnen onthouden. Dit zal vooral in het begin erg wennen zijn.

Studie Geneeskunde: de bachelor

Als je aan de studie geneeskunde begint zal het je opvallen dat je omringd zal worden door gemotiveerde studenten. Ondanks dat dit een van de zwaarste studies in België is is het slagingspercentage voor het eerste jaar in de bachelor geneeskunde vaak boven de 80%. Dit is te wijten aan het toelatingsexamen, die het percentage van 40% naar 80% hebben opgestuwd.

In de bachelor geneeskunde krijg je vakken als celbiologie, spijsvertering, bloedsomloop en anatomie. De verschillende orgaansystemen worden uitgelegd, waarbij vooral de nadruk ligt op hoe het normaal werkt. Dit is in tegenstelling tot de masterfase, waarin dieper op de verscheidene pathologieën wordt ingegaan. Na elk semester (met als uitzondering Hasselt welke in een 6-weken systeem werkt) welke een halfjaar duurt zijn er examens. In de zomervakantie is er een herkansingsperiodes voor de examens waar nog geen voldoende voor is behaald. Als je geen herkansingen hebt, zal je in de zomer maar liefst 3 maanden vakantie hebben!

Theorie Bachelor Geneeskunde Leuven

Theorie Bachelor in Leuven

Naast de theorie, welke het leeuwendeel van de bachelor beslaat, is er bij de meeste opleidingen ook tijd om de snijzaal in te gaan. Hier kun je alle avonden die je hebt lopen blokken om elke zenuw, bloedvat en spier eindelijk aan de praktijk onderwerpen. Dit is een heftige, maar desalniettemin zeer interessante ervaring, waar je de rest van je artsencarrière profijt van zult hebben!

Naast de dissecties zul je ook al verscheidene stages mogen doen. Zo zijn er de huisartsenstage en de verpleegstage. Bij deze eerste zul je normaal gesproken nog weinig van de pathologie en de theorie afweten. Echter zal zo meer nadruk komen te liggen op het communicatieve aspect, iets wat door de afgestudeerden onder ons soms nogal eens wordt vergeten!

Tijdens je de verpleegstage zul je enkele weken op een verpleegafdeling meelopen.  Hier leer je de echte basis van medische handelingen als bloeddruk en temperatuur meten, wondverzorging, een bloedafname, … Ook zul je hier je eerste echte patiëntencontacten opdoen, en valt er veel te leren over wat verpleegkundigen nu precies doen en hoe zij hun samenwerking met de artsen van de dienst ervaren.

 

Studie Geneeskunde: de master

Net zoals de bachelor geneeskunde duurt de master geneeskunde sinds de invoering van het zesjarig systeem ook drie jaar. Bij de meeste masteropleidingen zul je in het eerste anderhalf jaar vooral theorie krijgen als Ademhaling, Kindergeneeskunde en Neurologie en Neurochirurgie. Waar de nadruk tijdens de studie geneeskunde in de bachelorjaren lag op hoe het systeem normaal werkt, zul je hier vooral de afwijkingen en pathologieën bestuderen. Ook zul je al steeds meer in aanraking komen bij de harde kern van de verschillende specialisatierichtingen welke je zult kunnen volgen na je master.

Op communicatief vlak zul je leren hoe je een goede anamnese of een slecht-nieuws gesprek kan voeren, hoe je omgaat met bijvoorbeeld agressie op de werkvloer etc. Aan het eind van je theoretische opleiding zul je bij sommige opleidingen (onder andere die van Leuven ) een stationsproef afleggen, waarbij je verschillende stations krijgt waarbij je binnen een gelimiteerd tijdsbestek anamnese moet afnemen bij simulatiepatiënten om vervolgens een diagnose te stellen.

Na anderhalf jaar (drie semesters) van de master geneeskunde zul je vervolgens aan je stages beginnen. Deze zullen over de gehele breedte de geneeskunde dekken, denk aan gynaecologie, pediatrie, heelkunde, inwendige geneeskunde, psychiatrie etc. Een deel van deze stages zijn verplicht, een ander deel is vaak te kiezen aan de hand van waar je interesses liggen. Afhankelijk van je universiteit zul je hier ook nog bepaalde invloed op kunnen uitoefenen, waarbij je niet alleen kunt kiezen welke stages je wilt doen maar ook waar deze plaats zullen vinden. Veel geneeskundestudenten pakken deze kans ook om een aantal van deze ervaringen in het buitenland op te doen. Zo zijn er tussen de universiteiten in België vaak uitwisselingsprogramma’s met onder andere Kongo, de Filipijnen, China en Australië.

Na een aantal maanden aan stages zul je een keuze moeten gaan maken om je te gaan specialiseren. Dit is, ondanks dat je al die jaren al binnen de geneeskunde werkzaam bent, toch lang niet altijd gemakkelijk! In de laatste periode van je master zul je moeten kiezen voor je afstudeerrichting. Hier zijn in totaal vier verschillende richtingen voor namelijk:

 • Huisartsgeneeskunde
 • Pre-specialisatie
 • Wetenschappelijk onderzoek
 • Maatschappelijke gezondheidszorg

Binnen de pre-specialisatie zijn er ook nog tal van richtingen, wat dacht je van anesthesist, radioloog, chirurg, of arts in de forensische geneeskunde? Meer informatie over de verschillende richtingen van het specialiseren kun je hier vinden!

Verschillen tussen de studies

Ook tussen de opleidingen van de studie geneeskunde in Vlaanderen zijn er grote verschillen. Misschien wel groter dan tussen de opleidingen in Nederland. Je kunt niet soepel switchen tussen de opleidingen. Met als uitzondering de bachelor van Hasselt en Kortrijk die perfect aansluiten met de master van Leuven. Op deze pagina een uitleg over het verschil tussen de studies onderling. Hieronder een kort overzicht met de opleidingen.

 • Katholieke Universiteit Leuven: Staat bekend als de meest klassieke en theoretische opleiding. Krijgt elk jaar zeer veel inschrijvingen. Leuven heeft een goede reputatie, maar er ligt weinig focus op de praktische en communicatieve vaardigheden.
 • Universiteit Hasselt: Beschikt alleen over een bacheloropleiding. Heeft een klein aantal inschrijvingen. Dit is de enige universiteit die het jaar heeft opgedeeld in themablokken van zo’n 6 weken waarna je 1 of 2 examens krijgt. Deze examens zijn wel zwaar! Hasselt is pas geleden uit een onderzoek als zeer goede bacheloropleiding beoordeeld. Na Hasselt kan de master in Leuven gevolgd worden.
 • Universiteit Kortrijk: Deze opleiding bestaat net als Hasselt over enkel een bachelor opleiding. Waar Hasselt voor de studenten in Vlaams-Limburg voor deze opleiding zorgt, doet Kortrijk dat voor West-Vlaanderen. Ook hier zal je in kleine groepen les krijgen. Je moet wel rekening houden dat je na 3 jaar naar Leuven zal moeten verhuizen voor het vervolledigen van de opleiding.
 • Universiteit Gent: Is de tegenhanger van Leuven. Is ook een grote opleiding. Staat ook goed bekend, maar hier wordt er iets meer gekeken naar de praktische kant. Is nog steeds een heel stuk theoretischer dan een opleiding in Nederland!
 • Universiteit Antwerpen: Hier wordt de opleiding ook in kleine studiegroepen verdeeld. In Antwerpen studeren relatief het grootste aantal Hollanders. Er is pas geleden een grondige verandering aangebracht in de eerstejaars vakken. Hierdoor zul je in plaats van chemie, fysica en scheikunde in het 1e jaar al vakken krijgen die meer toepasbaar zijn op de geneeskunde.
 • Open Universiteit Brussel: De opleiding is kleinschaliger dan de andere opleidingen. De studenten worden net als in Antwerpen in kleine groepen opgedeeld en begeleid. Is praktischer dan de meeste opleidingen. Heeft de reputatie gehad om een ondergeschikte opleiding te zijn. Blijkt echter uit huidige onderzoeken net zo goed mee te kunnen als de andere universiteiten.

Wil je nog meer weten over het verschil tussen de studies onderling? Het beste is om van de studenten zelf te horen, dit kan bijvoorbeeld op de informatiedagen !

Specialiseren in België

Studenten die hun bachelor en master in Vlaanderen hebben genoten kunnen na het succesvol afronden van de master zich verder specialiseren in België. Over het algemeen is een geneeskunde diploma uit België meer een voor- dan een nadeel om aangenomen te worden tot een vervolgopleiding in de omringende buurlanden.

Voor huisartsgeneeskunde is er ook numerus fixus. Als je als voorkeur een ander specialisme hebt zul je hier voor geselecteerd moeten worden. Dit gebeurt in Leuven afhankelijk van vijf parameters:

 • Het puntenpercentage van de vakken van het curriculum
 • Beoordeling van de stage van het 6e jaar van het specialisme naar keuze
 • Wetenschappelijk werk en publicaties
 • Een interview
 • Toetsing theoretische kennis en vaardigheden
 • Het coassistentschap

Elke specialisatie zal op een andere manier belang hechten aan elk van de punten. Over het algemeen telt het curriculum en coassistentschap het zwaarst en het het interview als minst belangrijke factor. Hoe “moeilijk” of “makkelijk” het is om aanvaard te worden hangt af van de plaats en het vraag en aanbod tussen de specialisatieplaatsen. Laat je nooit uit het veld slaan als je een bepaald specialisme ambieert en hier in eerste instantie niet voor wordt aangenomen, de aanhouder wint!

Er zal in 2018 een update komen op deze website om uit te leggen welke weg je moet afleggen om je bij de verschillende universiteiten te specialiseren.

Informatiedagen studie geneeskunde

Alle universiteiten en studies hebben informatiedagen over de studie geneeskunde. Deze zijn natuurlijk niet verplicht, maar kunnen je helpen om een studiekeuze te maken. Hieronder een overzicht:

Infodagen Katholieke Universiteit Leuven

 • Zondag 25/02/2018: Infobeurs algemeen
 • Woensdag 14/03/2018: Infobeurs Geneeskunde
 • Zaterdag 17/03/2018: Infobeurs Geneeskunde
 • Zaterdag 21/04/2018: Infobeurs algemeen Kortrijk
 • Zaterdag 21/04/2018: Infobeurs algemeen Hasselt

Infodagen Universiteit Gent

 • Zaterdag 24/02/2018: Infobeurs Geneeskunde
 • Woensdag 14/03/2018: Infobeurs Geneeskunde

Infodagen Vrije Universiteit Brussel

 • Zondag 18/03/2018: Infobeurs Brussel

Infodagen Universiteit Antwerpen

 • Zaterdag 10/03/2018: Infodag Antwerpen
 • Zaterdag 21/04/2018: Infodag Antwerpen

Alternatieven voor de studie geneeskunde

Als het je niet gelukt is om het toelatingsexamen te halen zul je opzoek moeten naar een alternatieven voor de studie geneeskunde.

Biomedische wetenschappen is in België een veel gebruikt alternatief. Je hoeft in Vlaanderen niet te loten voor biomedische wetenschappen. Het voordeel is dat je na het 1e jaar BMW een aantal studiepunten kunt meenemen voor de bachelor geneeskunde. Je zult na het eerste jaar wel voor het toelatingsexamen moeten slagen.

Deze studie kan zowel in Antwerpen, Gent en Leuven gedaan worden. Vroeger kon men vaak nog overstappen van het eerste naar het tweede jaar. Sinds 2012 kun je zowel in Antwerpen als in Leuven niet meer doorstromen naar het tweedejaar geneeskunde. Je kunt echter wel een paar vakken meenemen.

Het eerste jaar zul je vooral basiswetenschappen krijgen. Dit betekent dat ze de kennis die je op de middelbare school hebt opgedaan willen uitgebreiden. Verwacht biologie, fysica, wiskunde en chemie. Deze vakken zijn, op wiskunde na, overeenkomstig met die van geneeskunde en tandheelkunde. De kennis die je hier opdoet zal je slagingskansen op het toelatingsexamen aanzienlijk verbeteren.

Wel moet gewaarschuwd worden dat het slagingspercentage bij het eerste jaar biomedisch een stuk lager ligt dan dat van het eerste jaar geneeskunde. Dit komt gedeeltelijk omdat de meeste die het toelatingsexamen niet halen vaak een kleine theoretische achterstand hebben op degene die het wel halen. Ook het feit dat je weinig geneeskundige vakken krijgt en niet op je gewilde richting zit zorgen vaak voor motivatieproblemen.