Gratis oefenen voor het toelatingsexamen arts en tandarts

Posted on Posted in Toelatingsexamen, Verschillende universiteiten

Wie zich volgend jaar inschrijft voor het toelatingsexamen arts of tandarts, zal gratis toegang krijgen tot een online-oefenplatform. Daarop zullen hele reeksen oefeningen staan en ook alle vragen van de vroegere toelatingsexamens.

Bedoeling is dat alle kandidaat-artsen en tandartsen zich op die manier optimaal kunnen voorbereiden op het examen”, zegt onderwijsminister Hilde Crevits. De kandidaten zullen ook feedback krijgen op hun oefeningen en zo een zicht op wat ze nog moeten bijwerken

Universitair platform Usolv-it
Nu al bestaat er een universitair platform Usolv-it waarop meer dan 14.500 oefeningen voor leerkrachten staan. Het gaat dan onder meer over de oefeningen van de olympiades wiskunde, chemie en geografie.

Nu wordt dit platform uitgebreid voor alle deelnemers aan de toelatingsexamens arts en tandarts. Alle oefeningen van eerdere toelatingsexamens arts en tandarts sinds 2015 zullen er worden aangeboden. Evenals de universitaire ijkingsproeven van de voorbije jaren.

“Als we iedereen gelijke kansen willen geven is het belangrijk dat artsen en tandartsen in spe zich zonder kosten kunnen voorbereiden”, zegt onderwijsminister Crevits. “Nu betalen sommigen soms veel geld voor bijlessen, en dat zullen we in de toekomst niet kunnen vermijden, maar met dit online-oefenplatform kan alvast iedereen zich optimaal voorbereiden.”

Het online oefenplatform komt er op vraag van de studentenverenigingen en de Vlaamse Onderwijsraad.  De minister maakt 66.000 euro vrij voor de ontwikkeling ervan.

bron: www.vrt.be

2 thoughts on “Gratis oefenen voor het toelatingsexamen arts en tandarts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *