Uitslag tweede examenmoment

Posted on Posted in Uncategorized

Persmededeling in kader van tweede examenmoment. Samengevat: na deliberatie van een fysicavraag zijn er nog 99 extra geslaagden. Daarnaast is er over beide examenmomenten een slaagpercentage van gemiddeld 21%. Bij de Nederlanders was dit percentage een stuk lager, met een gemiddelde van 8.0%.

Tweede bijkomende deliberatie toelatingsexamen arts en tandarts: 99
bijkomende geslaagden augustusexamen
Na een tweede bijkomende deliberatie op 29 september 2017 besliste de examencommissie om
vraag 12 van fysica in het augustusexamen te neutraliseren. Daardoor verklaart ze 99
bijkomende deelnemers van het augustusexamen geslaagd.

Na een eerste bijkomende deliberatievergadering op 15 september 2017 ontving de
examencommissie nog verschillende interne beroepen van deelnemers. De interne
beroepsprocedures zijn een belangrijke laatste fase in de kwaliteitscontrole. Op basis van
bijkomende inhoudelijke argumenten van deelnemers heeft de examencommissie de interne
beroepen gevalideerd voor vraag 12 van fysica in het augustusexamen. De conceptuele situatie
die in deze vraag geschetst wordt, bleek immers problematisch te zijn.

Conform artikel 40 uit het werkingsreglement gebeurt een neutralisatie door aan alle
deelnemers van het augustusexamen het maximale punt voor de geneutraliseerde vraag toe te
kennen. De examenresultaten werden opnieuw berekend. Wie reeds geslaagd was, blijft – in
overeenstemming met het vertrouwensbeginsel – geslaagd. 99 bijkomende kandidaten zijn
geslaagd.

De examencommissie beseft dat deze kennisgeving net aan de start van het academiejaar voor
eventuele ongemakken kan zorgen voor wie zich nu nog moet inschrijven. De
examencommissie wil zich hiervoor verontschuldigen en zij wenst alle geslaagden een goede
start van de opleiding arts of tandarts toe.

Resultaten van het augustusexamen:
Na de bijkomende deliberatie van 29 september 2017 zijn 614 deelnemers geslaagd, wat
neerkomt op een slaagpercentage van 17,1% (berekend op het totaal aantal effectieve
deelnemers). In de referentiegroep slaagden 323 deelnemers (slaagpercentage 24,4%).

Resultaten van de twee examenmomenten (juli en augustus 2017):
1.365 personen, 830 vrouwen en 535 mannen, slaagden voor het toelatingsexamen in 2017. Dit
brengt het globale slaagpercentage voor 2017 op 21,6%. De referentiegroep behaalt in 2017 een
slaagpercentage van 34,1%. Voor de Nederlandse deelnemers en de deelnemers uit het vijfde
jaar secundair onderwijs bedraagt het slaagpercentage respectievelijk 8,3% en 1,0%.

Bron: toelatingsexamenartstandarts.be

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *